PM Medeldistans

Välkomna till Fräknefejden- medeldistans

Lördagen den 13 oktober 2012

Första start Första start 10,30. Efteranmälda startar före.

Parkering På anvisad plats, avstånd 700-1500 m. P-avgift 20: –

Start Samtliga klasser, avstånd 1300 meter. Följ vägen mot Norra Fjället,
orange vit snitzel. Ta god tid på er då det bär uppför hela vägen till start.

Uppvärmning sker på vägen, utanför vägen är det tävlingsområde.
Överdragskläder transporteras tillbaka till arenan från starten.
Fri starttid har Öppna banor ,inskolning och U-klasser med startstämpling 10.30 och tom sista ordinarie start i tävlingen.

Strukna klasser: H17-20, D17-20, H16K, H14K, D16, D12K, H85 och D85
Sammanslagna klasser:H18 till H20 , D18 till D20 och H35 till H21 K

Angivelser: Både lösa och tryckta på kartan

Stämpling Sportident.

Resultat Liveresultat finns på http://www.obasen.nu/liveresultat/
Välj aktuell tävling, sedan klass och resultaten
uppdateras flera gånger per minut.

Nummerlappar Avser klasserna HD 21. Självservering vid start. Säkerhetsnålar tillhandahålles.

Toaletter På Arenan och vid start

Dusch Linnéaskolans sporthall- inomhus. Avstånd 400 m från Arenan,

Terräng: Blöta mossar, stigrik skogsmark med måttlig till hård kupering.
Sträckningarna in mot arenan sker över ett hygge, där stigarna är
ny röjda och markerade.

Karta Digitaltryck, godkänd av SOFT, skala, 1: 7500 för H/D 60 – 85,
övriga skala 1:10 000, Kartan reviderad 2012.

Öppna klasser ÖM1, ÖM3, ÖM 4, ÖM 5 , ÖM 7 och ÖM8.
Vuxna 100 kr, ungdomar tom 16 år 50 kr.

Miniknat Start mellan kl. 09.30 och 10.30. Kostnad 20 kr.

Barnpassning Andra våning på Linnéaskolans sporthall, avstånd 400 m från Arenan.

Prisutdelning Meddelas av speaker för ungdomsklasserna samt HD 21 och utlottat pris (resecheck) bland alla deltagarna .Inskolning mot uppvisande av kartan. Prispengar betalas ut via respektive klubb. Prispengar i H/D 21, 12 000:- totalt. Segrare belönas med 3 000:-, tvåan 2 000:-, trean 1 000:-

Service Försäljning av korv och bröd, smörgåsar, bullar, kaffe mm.
Sportförsäljning SM-sport

Sjukvård Sjuksköterska finns intill serveringen

Tävlingsledning: Tävlingsledare Göran Berggren, banläggare Palle Holmberg och Clyde Persson samt sekretariat Lars-Olof Nilsson.

Kontrollanter: Tävling; Jerry Rasmusson, HAIF, banor; Anders Wassblad, Vänersborgs SK

Välkomna till en fin dag på Bredfjället
Ljungskile FK

Pin It on Pinterest