Styrelsen

Ordförande: Johan Sundberg
Kassör: Christina Berggren
Sekreterare: Torgrim Brochman

Övriga styrelseledamöter: Clyde Persson, Per Blad
Suppleanter: Franz Wallebäck, Bo Larses

Valdes vid årsmöte 2023-02-15

Kontakta LFK

Ordförande: Johan Sundberg, mob 0703-006854, e-post
Kassör:
Christina Berggren Tel: bost 0522-253 49, e-post
Sekreterare:
Torgrim Brochman, e-post

 

Övriga kontaktpersoner

Orientering: Clyde Persson, mob: 0768-410298, e-post
Eventor anm system: Per Blad, mob 0768-019100, e-post
Ungdomsledare: Per Blad, Mattias Klingberg, Franz Wallebäck och Johan Sundberg e-post
LjungskileSlingan: Martin Burrows e-post
Norra Fjället, sommar: Vakant. e-post
Norra fjället, vinter: Per Blad. e-post
Norra Fjället, Uthyrning: Emmie Uddén, mob: 0739-793292, e-post
LFK-kläder: Johan Sundberg e-post

Medlemskap

Avgift per år 2024
Enskild medlem 250 kr, familj 500 kr (inkl. barn upp till 16 år).
pg: 22 41 27-1, uppge namn (för familj, namn på alla), adress, tel nr och födelsedata.
Enligt Riksidrottsförbundets regler skall samtliga medlemmars personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
finnas angiven i medlemsmatrikel, varför vi ber dig ange detta vid betalning.
Skicka uppgiften gärna via e-post, då vi dessutom önskar din e-postadress för snabbare och
billigare spridning av information från Ljungskile FK

För mer information kontakta någon av ovanstående kontaktpersoner.

Pin It on Pinterest