Styrelsen

Ordförande: Göran Berggren
Kassör: Christina Berggren
Sekreterare: Lindie Boström

Övriga styrelseledamöter: Clyde Persson, Mats Blom, Johan Sundberg
Suppleanter: Franz Wallebäck, Lindie Boström

Valdes vid årsmöte 2021-02-09

Kontakta LFK

Ordförande: Göran Berggren Tel: bost 0522-253 49, mob 070-271 3450, e-post
Kassör:
Christina Berggren Tel: bost 0522-253 49, e-post
Sekreterare:
Lindie Boström, e-post

 

Övriga kontaktpersoner

Orientering: Clyde Persson, mob: 0768-410298, e-post
Eventor anm system: Lars-Olof Nilsson, mob 070-793 8984, e-post
Ungdomsledare: Per Blad, Mattias Klingberg, Franz Wallebäck och Johan Sundberg e-post
Kartansvarig: Palle Holmberg Tel mob 070-572 1328, e-post
LjungskileSlingan: Martin Burrows e-post
Norra Fjället, sommar: Kjell-Ove Abrahamsson. e-post
Norra fjället, vinter: Per Blad. e-post
Norra Fjället, Uthyrning: Emmie Uddén, mob: 0739-793292, e-post
LFK-kläder: Johan Sundberg e-post

Medlemskap

Avgift per år 2022
Enskild medlem 250 kr, familj 500 kr (inkl. barn upp till 16 år).
pg: 22 41 27-1, uppge namn (för familj, namn på alla), adress, tel nr och födelsedata.
Enligt Riksidrottsförbundets regler skall samtliga medlemmars personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
finnas angiven i medlemsmatrikel, varför vi ber dig ange detta vid betalning.
Skicka uppgiften gärna via e-post, då vi dessutom önskar din e-postadress för snabbare och
billigare spridning av information från Ljungskile FK

För mer information kontakta någon av ovanstående kontaktpersoner.

Pin It on Pinterest