Bredfjällspelet – Häxor, krut och kärlek

Under 2 somrar så spelades bredfjällsspelet på Norra fjället. Professionella skådespelare, amatörer och musiker bjöd på en berättelse om fattigdom, häxeri och en kamp för överlevnad, men också en historia om kärlekens starka kraft, om humor, livslust och framtidstro.

Berättelsen börjar på 1600-talet då bohuslänningarna var norrmän och ofta attackerade av svenskarna. Upplev 1800-talet då sillen försvann och folk utan jord tvingades upp på det magra och vindpinade Bredfjället.

Spelplats för Bredfjällspelet var vår klubbstuga Norra Fjället. Teaterprojektet möjliggjorde en rad åtgärder på Norra Fjället, bland annat så utfördes fönsterbyten på husen, för att återskapa utseendet från 1930-talet. Vidare har ladans loge försetts med ett rejält furugolv. På detta loggolv ställdes delar av utställningen om livet på Bredfjället från Bohusläns museum ut.
I skolhuset reparerades taket i farstun och den försågs med en skorstensattrap.

Vidare var Uddevalla kommun behjälpliga med avverkning och röjning av backarna runt Norra Fjället, på 1930-talet var ängarna öppna mot Fjället, men idag är det inga öppna ängar men väl fritt från sly och träd och gården framträder mycket tydligare i landskapet, se flygfotobilden.

Hit kom över 2000 teaterbesökare till de 10 föreställningarna varje sommar. Strax öster om ladan byggdes en scen och läktare för 200 personer att upp. I bakgrunden syns Mårtensvattnet.

Flygfoto över Norra Fjället, med havet i bakgrunden. I förgrunden ser man avslutningen på elljusspåret samt Bredfjällspelets spelplats öster om ladan.

I dagarna två fick Norra Fjället ett rejält lyft.

En 20-m3 container fylldes med material hopsamlat under mer än 20 år.
Helt plötsligt fick vi en vallabod, plats på förrådshyllorna och ett rent loft i ladan.

Containern blev nästan överfull- 20 m3

Containern blev nästan överfull- 20 m3

Glada dagsverkare på Norra Fjället, från vänster Mats, Göran, Jens och Clyde

Glada dagsverkare på Norra Fjället, från vänster Mats, Göran, Jens och Clyde

målare

Kjell-Ove som lägger sista handen

Pin It on Pinterest