Fräknefejden 2017

Årets upplaga av Fräknefejden arrangerades den 15:e oktober med Norra Fjället som tävlingsplats. Ansvariga för bra och utslagsgivande samt omtyckta banor var Palle Holmberg, Göte Natanaelsson och Clyde Persson.

Tävlingsansvarig var vår ordförande Göran Berggren, som fter slutförd tävling var tacksam för alla funktionärers engagemang och trevliga bemötande till de tävlande. Tävlingsarenan byggdes upp med huvudansvaret vilande på Kjell-Ove Abrahamsson mfl. Det är ett stort uppdrag att bygga upp tävlingsarenan och efter tävlingen montera ner och lagra materialen.

Stort problem med att vara på Norra Fjället är bristen på tillräckligts många parkeringsplatser. Med bravur stuvade Anders Krylberg med team in alla 283 bilar utmed vägen. Sekretariatet med bland annat anmälningar till öppna klasser sköttes av föreningens kassör Christina Berggren med hjälp av Rigmor Boström och Ann-Kristin Falkeby. Marketenteriet sköttes av Karin Nilsson, som sålde slut på allt, mackor, bullar mm. Tävlingssekretariatet och resultattavlor (dataansvarig) hanterades av Lars-Olof Nilsson där bankontrollanten Daniel Olsson och Jens Uddén supportade bra.
De hade det hektiskt när systemet plockade bort sekunder i resultatet, men efter ivrigt felsökande var det avhjälpt efter en halvtimme.
Speaker var Mats Blom vars trevliga stämma ljöd över nejden lagom högt.
Samarbetet mellan speaker och prisansvarige Lindie Boström fungerade alldeles utmärkt.

Alla löpare inväntade resultatet av de två utlottade priserna avseende en övernattning med 2 rätters middag och spa på Vann hotell. Men kl. 13.15 var tävlingen i hamn och många timmars förberedelser var över.

Starten

Eftersom undertecknad deltog i starten har jag extra tankar där.
Slutet gott allting gott, men en bra början är aldrig fel. Undertecknad har sedan ett antal år hjälp till vid starten för Fräknefejden. Jag har under denna tid sett startproceduren utvecklats till dagens digitala värld. Redan i slutet av sommaren ringer telefonen och en trevlig röst frågar ”Du hjälper väl till i år också”? Kent Kardell börjar årets startprojekt med att samla ihop organisationen. En god planering är utmärkande för en väl fungerande start. Uppbyggnad av startplats lika viktig, detta förutsätter även bra utrustning. Val av startplats är viktig. Gott samarbete behövs mellan banläggare och startchef. En bra bemanning är också av avgörande betydelse samt att trivsel och arbetsmiljö är god. Kartplanering är svår men nödvändig. Tidtagning kräver bra klockor och bra placeringar av dessa.

Alla dessa och fler detaljer som till exempel säkerhetsnålar till nummerlappar hade Kent ordnat till full belåtenhet.

Målet

Målansvariga var Arne Claesson och Alf Lundström, veteraner från många tävlingar. Att på kort tid ta emot cirka 500 målgående fungerade utmärkt.
Efter tävlingen plockades kontrollerna in och tävlingsplatsen återställdes till det normala, och materialet lagrades för nästa gång. Söndagen avslutades med en trevlig middag.

Tack vare alla duktiga medarbetare fungerade tävlingen alldeles utmärkt.
Vid pennan
Sven Persson

PS. Även vädret var välplanerat DS.

Pin It on Pinterest