Folkets Hus föreningen i Ljungskile, 2014-04-05

I samband med Ljungskile Folkets Hus förenings sista andelsägarmöte den 5:e april
erhöll Ljungskile FK en gåva motsvarande 22 000 kr. En 79-årig epok har nu tagit slut

Historien om Folkets hus rörelsen är fasinerande.
I slutet av 1800- och början på 1900-talet fanns ett stor behov av möteslokaler,
bla. för facklig verksamhet. Men även för att tillgodose studieverksamhet och
kulturella evenemang. Inriktningen på utbudet är i stort detsamma idag som när rörelsen startade. Föreningarna driver ofta verksamheter i egen regi. Idag finns fortfarande ca 700 föreningar med verksamhet.

Ljungskile Folkets Hus startade 1935, som en andelsförening. Kostnaden per andel var 10 kr, oförändrad över hela föreningens tid. Men det hann rinna mycket vatten i Arödsbäcken innan husbygget startade. Först 1962 var det invigning.
Hela husbygget byggde på frivilligt arbete på fritiden. I början på sextiotalet var även halva lördagen arbetstid varför fritiden var ännu mer begränsad. Under dessa förutsättningar var det en enastående prestation att bygga sitt eget hus och möteslokal på kort tid.Slutkostnad 25 000 kr.

Över tid har förutsättningarna för ett Folkets Hus förändrats och i mars 2009 ansökte föreningen om upplösning av den ekonomiska föreningen. Förtjänsten vid försäljningen av Huset delades mellan de kända andelsägarna. Resterande andelar som nu förfallit har utfallit som gåvor till Ljungskile Friluftsklubb, Ljungskileortens hembygdsförening och Friluftsfrämjandet i Ljungskile.

Ljungskile Folkets Hus förening upa önskar att gåvan i högsta möjliga mån används till att tillgodose en bred tillgänglighet för alla till föreningens verksamhet, byggnader och anläggning i övrigt.

Ljungskile Friluftsklubb avser använda sin gåva på Norra Fjället. Dels till en informationstavla om natur, kultur och leder på Bredfjället dels till färdigställande av de allmänna toaletterna.
Folkets Husföreningen kommer att omnämnas för den generösa gåvan på informationstavlan.

 

Pin It on Pinterest