Verksamheten i Ljungskile Friluftsklubb

Grunden för dagens Ljungskile Friluftsklubb är Orientering, Skidåkning och ett aktivt friluftsliv. Orienteringsverksamheten är basen i föreningen och den delen är mycket aktiv. Skidverksamheten är beroende av snötillgången och har därför varierat genom åren.

Föreningen bildades 1 april 1954 och från LFK’s styrelseprotokoll 7 april 1954 kan vi läsa att föreningens program skall vara ”orientering, skidåkning, terränglöpning, friidrott, promenader och utflykter”. Verksamheten har genom åren utvecklats. Jämfört med de tidiga åren i klubbens historia har det skett en förskjutning mot att ha mer verksamhet som stödjer ett allmänt aktivt friluftsliv. Mycket av detta grundlades när Norra Fjället blev föreningens klubbstuga och arbetet med att skapa ett friluftscentrum påbörjades.

Medlemsantalet i föreningen är ca 300 st.

Orientering är en fascinerande idrott, där man använder karta och kompass för att snabbt hitta vägen mellan olika kontrollpunkter i terrängen. Det gäller att kombinera kartläsning och löpförmåga och samtidigt välja bästa och snabbaste vägen mellan kontrollerna.

Orientering är både en tuff o hård elitidrott och samtidigt en utmärkt familjeidrott där alla familjemedlemmar har möjlighet att utöva sporten.

Orientering har varit basen i LFK genom åren och det har gett en sund och god grund för LFK’s verksamhet.

Skidåkningen har sitt centrum på Norra Fjället där vi har förstklassiga skidspår som underhålls med spårmaskin. Klubbstugan hålls öppen under skidsäsongen för att kunna värma sig och ta en fika. Det finns iordningställd grillplats och en fin pulkabacke. Sammantaget är Norra Fjället ett längdskid-centrum av hög kvalitet.

Ett problem under fina vinterdagar kan vara att parkeringsplatserna vid Norra Fjället inte räcker till, då har vi mer än 500 besökande under dagen på Norra Fjället. Med gott samarbete och god vilja hos besökarna brukar det lösa sig.

 

Skidspår på 1,25, 2,5, 5 och 10 km • Elljusspår på 2,5 km • Aktiva tävlings-/motionsåkare som framför allt åker Karolinerloppet och Vasaloppet.

Är inkörsporten till Bredfjället och erbjuder många möjligheter till aktiv friluftsverksamhet. Följande verksamheter bedriver LFK på Norra Fjället:

  • Klubblokal för LFK
  • Uthyrningsverksamhet till skolor o andra föreningar
  • Friluftscentrum för Ljungskile och närregionen
  • Vandringsleder
  • Elljusspår
  • Skidspår

Skolhuset på Norra Fjället var klubblokal redan från föreningens start. Gården Norra Fjället arrenderades av Ljungskile Kommun år 1969 och redan då var avsikten att den skulle användas till gagn för det fria friluftslivet.

Gården var i dåligt skick och en omfattande renovering genomfördes av klubben så att stugan fick el, värme och rinnande vatten. Under perioden 1966 - 1978 total-renoverades stugorna både in- och utvändigt och dusch o bastu byggdes till. Därefter har det fortsatt med renovering av ladan, bygge av elljusspår, nya skidspår, utbyggnad av parkering, etc. Och utvecklingen fortsätter…

Gården Norra Fjället har dokumenterade anor från början av 1600-talet och är en del av kulturskatterna på Bredfjället.

Ljungskile Friluftsklubb har genom åren genomfört olika arrangemang så som Naturpasset, tipspromenader mm. Sedan 2019 arrangeras Hitta ut som är ett orienteringskoncept i stadsnära miljö för att locka ut erfarna och nya orienterare.

Motionslopp med start o mål i centrala Ljungskile som går av stapeln i juni månad varje år. Det startade 1994 och har etablerat sig som ett populärt o välarrangerat motionslopp. Banorna är 0.3, 1, 3, 5 och 10 km med mycket trevlig bansträckning i centrala Ljungskile o Lyckorna. 

LFK samverkar med en allians av andra föreningar, bl a Ljungskile Samhällsförening, Friluftsfrämjandet och LSK, för att genomföra LjungskileDagen där LjungskileSlingan är den självklara höjdpunkten under dagen.

Pin It on Pinterest