FRÄKNEFEJDEN 

Orientering på bredfjället

Varje år i oktober anordnas orienteringstvälingen Fräknefejden, 2012 firade tävlingen 50 år. Fräknefejden brukar locka runt ca 500 löpare från hela västra Sverige som vill springa långdistans på Bredfjället när skogen oftast bjuder på sin finaste höstskrud.

Anmälan öppnar normalt i augusti och görs på Eventor 

Terrängen på Bredfjället är mycket varierade.
I närheten av samhället domineras det kuperade området av ett rikt stigsystem, men uppe på Fjället är det vildmarksterräng som dominerar. Mossar med hög gräs i de centrala delarna med kraftigt kuperade delar i den norra sidan på Fjället kan förväntas.

Ordet Fjäll kommer från norskan och betyder platåberg. Vilket gör att det är branta stigningar för att nå upp på platån.

Pin It on Pinterest