Fräknefejden 2012

Inbjudan Fräknefejden långdistans 2012

Välkomna till Fräknefejden- medeldistans

Lördagen den 13 oktober 2012

Första start Första start 10,30. Efteranmälda startar före.

Parkering På anvisad plats, avstånd 700-1500 m. P-avgift 20: –

Start Samtliga klasser, avstånd 1300 meter. Följ vägen mot Norra Fjället,
orange vit snitzel. Ta god tid på er då det bär uppför hela vägen till start.

Uppvärmning sker på vägen, utanför vägen är det tävlingsområde.
Överdragskläder transporteras tillbaka till arenan från starten.
Fri starttid har Öppna banor, inskolning och U-klasser med startstämpling 10.30 och tom sista ordinarie start i tävlingen.

Bokontroller H21 har ett bo

Strukna klasser: D21K, H85, D85 H17-20, D17-20, D16K, och D12K
Sammanslagna klasser:H35 till H21K

Angivelser: Både lösa och tryckta på kartan

Stämpling Sportident.

Resultat Liveresultat finns på http://www.obasen.nu/liveresultat/
Välj aktuell tävling, sedan klass och resultaten
uppdateras flera gånger per minut.

Nummerlappar Avser klasserna HD 21. Självservering vid start. Säkerhetsnålar tillhandahålles.

Toaletter På Arenan och vid start

Dusch Linnéaskolans sporthall- inomhus. Avstånd 400 m från Arenan,

Terräng: Blöta mossar, stigrik skogsmark med måttlig till hård kupering.
Sträckningarna in mot arenan sker över ett hygge, där stigarna är
ny röjda och markerade.

Karta Offsettryck och skala 1:15 000 för klasserna H/D 16 –H/D 21. Digitaltryck, godkänd av SOFT, skala, 1: 7500 för H/D 60 – 85, övriga skala 1:10 000 Nyritad del 2012 och äldre karta reviderad 2012.

Öppna klasser ÖM1, ÖM3, ÖM 4, ÖM 5,ÖM7, ÖM8 och ÖM 9.
Vuxna 100 kr, ungdomar tom 16 år 50 kr.

Miniknat Start mellan kl. 09.30 och 10.30. Kostnad 20 kr.

Barnpassning Andra våning på Linnéaskolans sporthall, avstånd 400 m från Arenan.

Prisutdelning Meddelas av speaker för ungdomsklasserna samt HD 21 och utlottat pris (resecheck) bland alla deltagarna .Inskolning mot uppvisande av kartan. Prispengar betalas ut via respektive klubb. Prispengar i H/D 21, 24 000:- totalt. Segrare 7 000:-, tvåan 3 000:-, trean 2 000:-.

Service Försäljning av korv och bröd, smörgåsar, bullar, kaffe mm.
Sportförsäljning SM-sport

Sjukvård Sjuksköterska finns intill serveringen

Tävlingsledning: Tävlingsledare Göran Berggren, banläggare Palle Holmberg och Clyde Persson samt sekretariat Lars-Olof Nilsson.

Kontrollanter: Tävling; Jerry Rasmusson, HAIF, banor; Anders Wassblad, Vänersborgs SK

Välkomna till en fin dag på Bredfjället
Ljungskile FK

Klicka på bilden för att visa resultaten

[wp_lightbox_display_external_page link=”https://www.ljungskilefriluftsklubb.se/res_lang.html” width=”640″ height=”480″ title=”Resultat Långdistans” source=”https://www.ljungskilefriluftsklubb.se/wp-content/uploads/2012/06/langdistans.jpg”]

Pin It on Pinterest