Årets årsmöte hölls i år på folkhögskolan. Ett femtontal medlemmar hade mött upp för att behandla verksamhetsberättelser, bokslut och verksamhetsplaner- framtiden. Verksamhetsåret 2014 var ett innehållsrikt år på många sätt.

Årets medlem tilldelas detta vandringspris vid årsmötet

Projekt där vi samarbetar med andra föreningar och organisationer är Idrottslyftet, tillsammans med idrottsföreningar och skolan i Ljungskile, Uddevalla Näringsliv och Hälle IF som samarbetspartners i Slingan, Motionsorientering med Uddevalla klubbarna och folkhälsorådet, Bondens dag med LSK och Ridklubben, på Norra Fjället med Uddevalla kommun , Thordén stiftelsen, Bredfjällspelet samt Bohusläns museum/ hembygdsföreningen. Uppstart av arbetet med orienterings VM 2016 för LFKs del har påbörjats under 2014.
Samarbetet med andra föreningar har varit lyckosamt och utvecklande för LFK.
Årsmötet tycket det var viktigt att även under 2014 fortsätta utveckla samverkan med andra föreningar.

Årsmötet fastställde också förslagen från styrelsen på verksamhetsplaner för 2014.
I budgeten för 2015 finns medel avsatta för färdigställandet av ladan där ett beviljat bidrag med 100 000 kr för 2015 från Uddevalla kommun är avgörande.
samt fortsatt kartframställning av södra delen på Bredfjället.
På årsmötet utsågs traditionsenligt Årets medlem.

Årets medlem är tillsin läggning mycket noggrann i det han tar sig för. Inget lämnas åt slumpen och som en följd lyckade resultat.Han är en projekt människa, trivs med aktiviteter som är väl avgränsade i tid och omfattning. Och då gärna klargöra omfattningen med alla omkring☺

I år belönas både idrottsprestation och klubbarbete. Han är den som överlägset har sprunget flest tävlingar under året samt på ett härligt sätt varit med och utvecklat Fräknefejden.

Motivering är enligt följande

För sin vilja och ambition
Att alltid göra det rätta
Han bygger den bästa starten
Och kommer först i mål

Årets medlem 2014 är Kent Kardell

Pin It on Pinterest