De sex av sju bästa resultaten räknas
Pris till placering 1 till 2.

Poäng
1 Gunnar Peterson 81
2 Annkie Buvarp 80
2 Evert Julin 80
2 Britt-Marie Karlsson 80

5 Eric Andersson 79
5 Jörgen Johansson 79
7 Astrid Axelsson 78
8 Pether Axelsson 76
8 Edit Barksten 76
8 Allan Johansson 76
11 Inger Alfredsson 75
11 Stella Hedlund 75
11 Solveig Johansson 75
11 Gun-Inger Wikström 75
11 Anders Zettergren 75
16 Viola Gustafsson 74
17 M Lundberg 73
17 Anita Natanaelsson 73
17 Ewa Wederbrand 73
20 Fam Hansén 72
21 Ulla Unger 71
22 Lennart Johansson 69

Pin It on Pinterest