kartaNy reviderad karta, mycket fina priser i alla klasser och där HD21 klasserna belönas med prispengar,
10 000 kr/klass. Detta är möjligt tack vare goda sponsorintäkter.

Det kommer att bli tuffa och utslags givande banor i seniorklasserna. Detta utlovar banläggarna, som är färdiga i god tid till tävlingarna. Den varierade terrängtypen på Bredfjället, allt ifrån stigrika områden till tuff vildmarksterräng, gör att alla tävlingsklasser kommer att få möta utmaningar.

I anslutning till Linnéaskolan kommer tävlingscentrum att anläggas. Dusch och barnpassning inomhus.
Upploppet på gräsytan mellan skolhuset och sporthallen.
Nära till parkeringen, folkhögskolans område eller vid vårdcentralen. Max avstånd 800 m.

Anmälan är nu öppen och inbjudan mm hittar du på Eventor och fliken arrangemang

Terrängen på Bredfjället är mycket varierade.
I närheten av Ljungskile domineras det kuperade området av ett rikt stigsystem, men uppe på Fjället är det vildmarksterräng som dominerar. Mossar med hög gräs i de centrala delarna med kraftigt kuperade delar i den norra sidan på Fjället kan förväntas.

Pin It on Pinterest