Bredfjällspelet – Häxor, krut och kärlek- 31 juli- 11 augusti
Premiären den 31 juli närmar sig med språng. Det är nu febril aktivitet på Norra Fjället. Skådespelare repeterar dagligen, scenograf Ulf snickarar på den stora scenen. Läktaren är sedan länge på plats och rymmer 200 sittande publik. Den nya gärdesgården utförd i gammal teknik av Rolf Hermansson och ungdomar är färdig lagom till spelen. Den ger en vacker inramning och entré till spelplatsen Norra Fjället. I nästa vecka kommer Bohusläns museum och inreder skolhuset till skolmuseum. Detta är ett samarbete mellan Bohusläns museum , hembygdsföreningen och LFK

LFKs medlemmar med Mats Blom i spetsen har på arbetsdagar målat ladan och fönster. Dessutom har vi röjt och städat husen. Gräsklipparlistan fungerar, det ser välvårdat ut kring Fjället.
Det är en glädje att visa upp Norra Fjället från sin bästa sida till de 2000 i publiken och alla andra friluftsmänniskor, som besöker gården.

Som en frukt av samarbetet med Bredfjällets teatersällskap har en upprustning av Norra Fjället kommit till stånd. Fam. Hans Eliassons stiftelse har bidragit med en mycket generös gåva som möjliggjort utbyte av samtliga fönster, golv på logen och ett nytt fönster i skolhuset. Uddevalla kommun har också på ett berömvärt sätt bidragit med arbetskraft som röjt och avverkat träd i närområdet. Allt detta för att exteriört spegla 1930-tals miljö på Norra Fjället.

Lars Rydbom, antikvarie på Bohusläns museum,
skriver i utlåtande från slutbesiktningen :
Åtgärderna är genomförda med respekt för miljöns kvaliteter och har inneburit ett stort
lyft för miljön. Insatserna har, tillsammans med den röjning av buskar och träd som
genomförts strax väster om gården, inneburit att gården och dess kvaliteter blir
avläsbara och att var och en nu kan uppleva och förstå karaktären på en mindre gård och
en mindre skolbyggnad i Bohusläns fjällbygder.
Bohusläns museum är mycket nöjd med de åtgärder som vidtagits.

16 juli bild

Pin It on Pinterest