Årets medlem 2012 i LFK Göte Natanaelsson

Årets medlem 2012 i LFK Göte Natanaelsson

Årets årsmöte inleddes med ett föredrag av Stefan Edman, som på ett charmfullt och inspirerande sätt berättade om livet och naturen på Bredfjället, från backstugornas folk fram till dagens friluftsliv. Stefan berättade också om det samarbete LFK och Bredfjällets teatersällskap har i Bredfjäll spelet. Norra Fjället kommer att vara spelplats för tio föreställningar med start 31 juli.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar där styrelsens förslag till verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och budget fastställdes utsågs Årets medlem.

Årets medlem går i år till en verklig eldsjäl, som under året flitigt deltagit i många arrangemang och aktiviter. Ordförande Göran uttrycket en tacksamhet för denne eldsjäls förmåga att delta i LFK och där bidra med glädje och motivation för andra.

Motivering var enligt följande:

För sitt stora engagerade arbete inom alla våra verksamhetsområden. Där han alltid ställer upp när något skall bli gjort, Göte Natanaelsson.

En annan eldsjäl som slutade i styrelsen var Palle Holmberg. En verkligt sann LFK:are som varit aktiv på ledande positioner i klubben ända sedan den bildades.

Palle är en av de som betyder allra mest för klubben. I allt han gör för klubben skapar han ovärderliga avtryck. Om vi känner Palle rätt kommer han nu att lägga ännu mer kraft på banläggning, utveckling av våra kartor, samordning av röjning leder, vara promenadläggare.

Vi riktar ett Stort Tack till Palle för alla år i styrelsen!
Som nyinvald i styrelsen hälsas Sune Gunnarsson varmt välkommen.

Pin It on Pinterest