Förberedelserna inför skidsäsongen är nu i full gång. Vi röjer skidspåren tillsammans den 10 respektive 17 november med start kl. 09.00. Ta med dig såg , yxa och matsäck. Glädjande i år är att Uddevalla kommun avverkar markerade träd för oss. Denna åtgärd underlättar en hel del för oss. Men kvar finns ändå en hel andra uppgifter att klara av innan snön faller.

Söndagen den 28 oktober bildades en skidgrupp med följande arbetsfördelning
Sammankallande Olle Johnson, elljus Sven Persson, bemannings lista stugan Lena Gunnarsson och Brita Jacobsson, spårningspatrull Ronny Olsson och Hans-Olof Svensson samt info till hemsidan Sune Gunnarsson. Målsättning för gruppen är att ha bra spår, öppen stuga och svara för en mötesplats för en skid intresserad allmänhet.

Pin It on Pinterest