Banläggargruppen träffades denna kväll för  utvärdering av  klubbens provlöpning  av medeldistansbanorna. Det diskuterades livligt om vägval, svårigheter i terrängen, bra punkter, behov av röjning stigar, justering av avslutningen mm.

Banläggarna; från vänster-Clyde, Palle Christina, Alf och Göte

Clyde som samordnar gruppens arbete är mycket nöjd arbetet hittills. ” Vi är i princip klara med medeldistansbanorna och har kommit en bra bit på väg med lång distansens banor. Provlöpning sker den 24 augusti. Vi följer den uppgjorda planen”

Pin It on Pinterest