Norra Fjället, Friluftscentrum på Bredfjället

Gården Norra Fjället med skolhuset i förgrunden

Ljungskile Friluftsklubb (LFK) har sin klubbstuga på Norra Fjället och har genom ett målmedvetet arbete skapat en fin utgångspunkt för ett aktivt friluftsliv på Bredfjället.

Klubben svarar för att det finns vandringsleder och skidspår som är öppna för alla. Vandringslederna går genom gammal kultur- och skogsmark på Bredfjället. Det finns kartor som täcker stora delar av Bredfjället som är utgivna av LFK.

Skidspåren är välskötta och spåras med spårmaskin av klubbens ideella krafter. Elljusspåret på 2,5 km är ett måttligt kuperat spår för vandring, löpning och under vintern för skidåkning. Övriga skidspår går genom gammal kultur- och skogsmark på Bredfjället och ger en trevlig skidtur i ett fint naturområde.

Gården ligger drygt 4 km öster om samhället. Stigningen från samhället är markant och väl framme vid gården befinner man sig ca 160 m.ö.h. Det bidrar till att naturen är norrlandsbetonad både vad gäller växtlighet och klimat. Vintertid är temperatur och snötillgång oftast betydligt mer vinterlikt än vad som gäller i samhället.

Den som vill ströva längs vandringsleder, springa, orientera eller åka skidor skall söka sig till Norra Fjället, som är en naturlig inkörsport i norra kanten av friluftsområdet Bredfjället. Denna gamla gård, med anor från 1600-talet, är sedan 1960-talet centrum för Ljungskile Friluftsklubb och en fin startpunkt för ett aktivt friluftsliv för alla.

Kartor över Bredfjället och Norra Fjället

Lantmäteriet har en Terrängkarta i skala 1:50 000 som kan köpas i bokhandeln. Dessutom har LFK producerat ett antal orienteringskartor över stora delar av Bredfjället. Dessa är i skala 1:15 000 eller 1:10 000 och finns att köpa direkt av LFK (hos kassören) eller hos Lje Bokhandel.

Den exakta positionen för Norra Fjället är –
(WGS84) Lat: N 58.2343, Long: E 11.9833
(RT90) X= 6463114 Y= 1275524.
Det kan vara bra att känna till för dem som har GPS-utrustning.
Visa karta med vägvisning
Alternativ väg, inte så branta backar, men delvis smal väg. 22 km från Ljungskile i stället för 5 km.

Vägvisning till Norra Fjället

Följ skyltarna mot Bredfjället från gamla E6:an i Ljungskile, avfart strax norr om Resteröds Trikå, följ Arendalsvägen över järnvägen, håll vänster och följ Elsebergsvägen som ansluter till Fjällvägen där bebyggelsen slutar. Därefter ca 4 km längs Fjällvägen.

Folkets Hus föreningen i Ljungskile, 2014-04-05

I samband med Ljungskile Folkets Hus förenings sista andelsägarmöte den 5:e april
erhöll Ljungskile FK en gåva motsvarande 22 000 kr. En 79-årig epok har nu tagit slut

Historien om Folkets hus rörelsen är fasinerande.
I slutet av 1800- och början på 1900-talet fanns ett stor behov av möteslokaler,
bla. för facklig verksamhet. Men även för att tillgodose studieverksamhet och
kulturella evenemang. Inriktningen på utbudet är i stort detsamma idag som när rörelsen startade. Föreningarna driver ofta verksamheter i egen regi. Idag finns fortfarande ca 700 föreningar med verksamhet.

Ljungskile Folkets Hus startade 1935, som en andelsförening. Kostnaden per andel var 10 kr, oförändrad över hela föreningens tid. Men det hann rinna mycket vatten i Arödsbäcken innan husbygget startade. Först 1962 var det invigning.
Hela husbygget byggde på frivilligt arbete på fritiden. I början på sextiotalet var även halva lördagen arbetstid varför fritiden var ännu mer begränsad. Under dessa förutsättningar var det en enastående prestation att bygga sitt eget hus och möteslokal på kort tid.Slutkostnad 25 000 kr.

Över tid har förutsättningarna för ett Folkets Hus förändrats och i mars 2009 ansökte föreningen om upplösning av den ekonomiska föreningen. Förtjänsten vid försäljningen av Huset delades mellan de kända andelsägarna. Resterande andelar som nu förfallit har utfallit som gåvor till Ljungskile Friluftsklubb, Ljungskileortens hembygdsförening och Friluftsfrämjandet i Ljungskile.

Ljungskile Folkets Hus förening upa önskar att gåvan i högsta möjliga mån används till att tillgodose en bred tillgänglighet för alla till föreningens verksamhet, byggnader och anläggning i övrigt.

Ljungskile Friluftsklubb avser använda sin gåva på Norra Fjället. Dels till en informationstavla om natur, kultur och leder på Bredfjället dels till färdigställande av de allmänna toaletterna.
Folkets Husföreningen kommer att omnämnas för den generösa gåvan på informationstavlan.

 

I dagarna två fick Norra Fjället ett rejält lyft.

En 20-m3 container fylldes med material hopsamlat under mer än 20 år.
Helt plötsligt fick vi en vallabod, plats på förrådshyllorna och skapat utrymme för utställningen Bohusläns museum skall göra i gamla skolhuset

Containern blev nästan överfull- 20 m3

Containern blev nästan överfull- 20 m3

Glada dagsverkare på Norra Fjället, från vänster Mats, Göran, Jens och Clyde

Glada dagsverkare på Norra Fjället, från vänster Mats, Göran, Jens och Clyde

målare

Kjell-Ove som lägger sista handen

 

I husen fejade Christina och Britt. De nya fönstren blänkte i solskenet när de var nyputsade
Och inne doftade det friskt av rengöringsmedel
På spelplatsen för Bredfjällspelet gjorde Göte markberedning för scenen och
åstadkom även en ”sjö”. Ulf röjde sly för glatta livet..

Det var många liter färg som gick åt att måla ladan. Det var många år sedan sist, varför fasadbrädorna längtade efter färg!

Här är det Kjell-Ove som lägger sista handen vid den östra gaveln

 

Bredfjällspelet – Häxor, krut och kärlek- 31 juli- 11 augusti

Den 31 juli är det premiär för ett nytt teaterevenemang i Västsverige. Där professionella skådespelare, amatörer och musiker bjuder på en berättelse om fattigdom, häxeri och en kamp för överlevnad, men också en historia om kärlekens starka kraft, om humor, livslust och framtidstro.

Berättelsen börjar på 1600-talet då bohuslänningarna var norrmän och ofta attackerade av svenskarna. Upplev 1800-talet då sillen försvann och folk utan jord tvingades upp på det magra och vindpinade Bredfjället.

Spelplats för Bredfjällspelet är vår klubbstuga Norra Fjället. Teaterprojektet har möjliggjort en rad åtgärder på Norra Fjället. I denna veckan slutförs fönsterbyten på husen, för att återskapa utseendet från 1930-talet. Vidare har ladans loge försetts med ett rejält furugolv. På detta loggolv kommer delar av utställningen från Bohusläns museum att finnas för beskådande from i sommar.
I skolhuset kommer taket i farstun att repareras och förse med en skorstensattrap.

Vidare har Uddevalla kommun varit oss behjälpliga med avverkning och röjning av backarna runt Norra Fjället, på 1930-talet var ängarna öppna mot Fjället, men idag är det inga öppna ängar men väl fritt från sly och träd och gården framträder mycket tydligare i landskapet, se flygfotobilden.

Hit kommer över 2000 teaterbesökare till de 10 föreställningarna i sommar. Tom idag är 1600 biljetter sålda. Strax öster om ladan kommer en scen och läktare för 200 personer att byggas upp. Vidare kommer bäcken att rensas och breddas. I bakgrunden syns Mårtensvattnet.

Flygfoto över Norra Fjället, med havet i bakgrunden. I förgrunden ser man avslutningen på elljusspåret samt Bredfjällspelets spelplats öster om ladan

 

Pin It on Pinterest