Styrelsen

Ordförande: Göran Berggren
Kassör: Christina Berggren
Sekreterare: Palle Holmberg

Övriga styrelseledamöter: Clyde Persson, Mats Blom
Suppleanter: Lindie Boström, Johan Sundberg

Valdes vid årsmöte 2018-02-14

Kontakta LFK

Klubbstuga Norra Fjället 0522-290 72

Ordförande: Göran Berggren Tel: bost 0522-253 49, mob 070-271 3450, e-post
Kassör:
Christina Berggren Tel: bost 0522-253 49, e-post
Sekreterare:
Palle Holmberg Tel: bost 0520-650 764, mob 070-572 1328, e-post

 

Övriga kontaktpersoner

Orientering: Clyde Persson Tel: bost 0522-221 71, e-post
Eventor anm system: Lars-Olof Nilsson Tel: bost 0522-206 94, mob 070-793 8984, e-post
Ungdomsledare: Per Blad och Mattias Klingberg e-post
Kartansvarig: Palle Holmberg Tel bost: 0520-650 764, mob 070-572 1328, e-post
LjungskileSlingan: Martin Burrows
Norra Fjället, sommar: Kjell-Ove Abrahamsson. e-post
Norra fjället, vinter: Per Blad.
Norra Fjället, Uthyrning: Clyde Persson Tel bost 0522-221 71, e-post
LFK-kläder: Johan Sundberg e-post

Medlemskap

Avgift per år 2018
Enskild medlem 200 kr, familj 400 kr (inkl. barn upp till 16 år).
pg: 22 41 27-1, uppge namn (för familj, namn på alla), adress, tel nr och födelsedata.
Enligt Riksidrottsförbundets regler skall samtliga medlemmars personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
finnas angiven i medlemsmatrikel, varför vi ber dig ange detta vid betalning.
Skicka uppgiften gärna via e-post, då vi dessutom önskar din e-postadress för snabbare och
billigare spridning av information från Ljungskile FK

För mer information kontakta någon av ovanstående kontaktpersoner.

Pin It on Pinterest