FRÄKNEFEJDEN 13 och 14 OKTOBER

Jubileum 50 år!

 

Nyritad karta i vildmarksmiljö.

Fräknefejden med medeldistans 13 oktober och långdistans 14 oktober
I år firar Fräknefejden 50 år!! Kom och delta i dessa jubileumstävlingar!!
Den lilla klubben satsar i år stort för att uppmärksamma den 50:e Fräknefejden.
Ny ritade och ny reviderade kartor, offsettryck för klasser med skala1:15 000, mycket fina priser i alla klasser och där HD21 klasserna belönas med prispengar. Detta är möjligt tack vare goda sponsorintäkter.

Det kommer att bli tuffa banor i seniorklasserna. Detta utlovar banläggare Palle Holmberg, som är väl meriterad för denna typ av banor. Palle ansvarade för banläggning för Lång SM och Götalands banor när LFK arrangerade dessa tävlingar. Då var banorna var mycket utslagsgivande. Övriga banor lägger vår banläggargrupp med Clyde, Alf, Christina och Göte. Den varierade terrängtypen, allt ifrån stigrika områden till tuff vildmarksterräng, gör att alla tävlingsklasser kommer att få möta utmaningar.

På ängarna i anslutning till Bergiusgården kommer tävlingscentrum att anläggas. Därifrån är det en rejäl uppförsbacke till start.

Anmälan öppen from 1 augsuti och inbjudan mm hittar du på Eventor och fliken arrangemang

Terrängen på Bredfjället är mycket varierade.
I närheten av samhället domineras det kuperade området av ett rikt stigsystem, men uppe på Fjället är det vildmarksterräng som dominerar. Mossar med hög gräs i de centrala delarna med kraftigt kuperade delar i den norra sidan på Fjället kan förväntas.

Ordet Fjäll kommer från norskan och betyder platåberg. Vilket gör att det är branta stigningar för att nå upp på platån.
Till ovan område kommer endast de längre banorna att nå. Foto: Göte N.

2012-07-01/Göran Berggren

Pin It on Pinterest