Den 31 juli är det premiär för ett nytt teaterevenemang i Västsverige. Där professionella skådespelare, amatörer och musiker bjuder på en berättelse om fattigdom, häxeri och en kamp för överlevnad, men också en historia om kärlekens starka kraft, om humor, livslust och framtidstro.

Berättelsen börjar på 1600-talet då bohuslänningarna var norrmän och ofta attackerade av svenskarna. Upplev 1800-talet då sillen försvann och folk utan jord tvingades upp på det magra och vindpinade Bredfjället.

Spelplats för Bredfjällspelet är vår klubbstuga Norra Fjället. Teaterprojektet har möjliggjort en rad åtgärder på Norra Fjället. I denna veckan slutförs fönsterbyten på husen, för att återskapa utseendet från 1930-talet. Vidare har ladans loge försetts med ett rejält furugolv. På detta loggolv kommer delar av utställningen från Bohusläns museum att finnas för beskådande from i sommar.
I skolhuset kommer taket i farstun att repareras och förse med en skorstensattrap.

Fönsterbyte på gång

Fönsterbyte på gång

Vidare har Uddevalla kommun varit oss behjälpliga med avverkning och röjning av backarna runt Norra Fjället, på 1930-talet var ängarna öppna mot Fjället, men idag är det inga öppna ängar men väl fritt från sly och träd och gården framträder mycket tydligare i landskapet, se flygfotobilden.

Foto Ulf Michal

Foto Ulf Michal

Pin It on Pinterest